Hier staan we even stil bij de gruwelen van WOII.  Ook deze wereldoorlog heeft slachtoffers gemaakt in dit kleine dorpje.

  • Gentil VANSTEENLAND  kwam op 23 september 1943 om toen een brandbom hun huis insloeg.  Hij was de echtgenoot van Maria LOONES en de vader van de zeer jonge Hilda.  Gentil en Maria boerden op de hoeve van Maria's ouders,  Emiel LOONES en moeder Alida DUMON.   Na het overlijden van Gentil, trokken diens zus Maria VANSTEENLAND en haar echtgenoot Florent LOONES naar de boerderij in de Schoorbakkestraat.
  • Désiré VANHAEVERBEKE en Marie COUVREUR lieten het leven toen een Brits vliegtuig op 28 juli 1944 zijn bommen dropte.  Marie zou binnenkort bevallen van een tweeling. Ze hadden al een tweeling - Suzanne en Henri - en een klein dochtertje Anna.  De familie VANHAEVERBEKE woonde toen in het huis gelegen aan de overkant van 'de reke'.