Op deze pagina staan we eventjes stil bij diegenen het aardse leven vaarwel zegden. Dit kunnen zowel overledenen zijn afkomstig van Sint-Joris of mensen die overleden zijn te Sint-Joris.
Hebben jullie gegevens van overledenen of een kopietje van hun bidprentje en rouwbrief, stuur ze me toe om deze databank verder aan te vullen.

Dank bij voorbaat