Sint-Joris is een gemeente gelegen in de Zeepolders en Westhoek, aan de Ijzer, Noordvaart en kreek van Nieuwendamme (vroegere loop van de Ijzer). Het is gelegen in de binnenpolders met zware kleibodem en middellandpolders met deels overdekte kreekrondbruggen.

Eertijds genaamd Sint-Joris-ten-Dijke i.e. S. Georgi in terra nova, omdat ze uit de zeebodem van de Ijzer was afgedijkt.
Rond 1200 was het nog een hulpkapel van Ramskapelle.
Werd in 1240 een parochie onder patronaat van de Sint-Niklaasabdij van Veurne, deel uitmakend van kasselrij Veurne en ammanie Ramskapelle.  

Op dit grondgebied bevond zich vroeger de heerlijkheid 'ten Berghe'. Dit werd geheel vernietigd tijdens de eerste wereldoorlog, waarna het eenvoudig werd wederopgebouwd in een architectuur aansluitend bij de doorsnee-bouwtraditie van de streek. Het is een landelijke gemeente met concentratie van bebouwing rond de dorpskom (rond Sint-Jorisplein), ten noorden en ten zuiden van de Brugsesteenweg en een woonuitbreiding langs de Dijk. Langs de Noordvaart werd een industrieterrein aangelegd. In 1970 werd Sint-Joris bij Nieuwpoort gevoegd.