Pastoorslijsten uit het Ancien Régime zijn vaak onvolledig, omdat soms de juiste data van de benoeming of het ontslag ontbreken.
Voor de eerste decennia van de 17de eeuw komt daarbij dat er inderdaad nogal wat parochies zonder residerende pastoor waren, ten gevolge van het uitbreken van de Reformatie, en deze vacatures konden pas geleidelijk worden ingevuld met nieuwe priesters die in de seminaries waren opgeleid.
In afwachting daarvan bedienden sommige pastoors meerdere parochies. Zo was Joost van Hecke volgens de gegevens van het Brugs Bisschoppelijk Archief tegelijk onder-pastoor in Nieuwpoort (1602-1613) en pastoor in Lombardsijde (1609-1610). Wellicht heeft na zijn overlijden (1613) één van de pastoors van de buurparochies Sint-Joris erbij genomen. Voor deze periode zijn de bronnen trouwens erg onvolledig (zo dateert het oudste bewaarde bisschoppelijke visitatieverslag pas van 1694-1696 en het vroegste gekende decanale visitatieverslag zelfs slechts van 1732).

Het oudste bewaarde stuk m.b.t. Sint-Joris in het Bisschoppelijk  archief dateert van 1672. Mogelijk duikt er toch nog een naam van een (dienstdoende) pastoor op in andere archivalia of in de parochieregisters uit die tijd (als die tenminste bewaard zijn).

 • Laurentius van de Bout  - gestorven in 1382
 • Joannes Oosterlynck  - pastoor in 1435
 • Joannes Masin  - gestorven in 1447
 • Vincentius da Haga - gestorven in 1449
 • Guilelmus Paradijs  - gestorven in 1458
 • Joannes de Roene  - gestorven in 1481
 • Nicolaas Meeze - gestorven in 1488
 • Guilelmus Drinckewijn - gestorven in 1500
 • Christiaan Goris  - pastoor van 1500 tot ....
 • Nikolaas Reyngoed - pastoor van 1555 tot 1556
 • Christiaan Ysenboudt - pastoor van 1556 tot 1557
 • Gillis Brouer - pastoor van 1557 tot 1558
 • Adriaan van den Heynde - pastoor van 1561 tot 1562
 • Niklaas.... - pastoor van 1564 tot 1567
 • Michiel (Le Clerq) - pastoor van 1567 tot 1568
 • Petrus Boelaert - pastoor van 1593 tot 1601
 • Judocus van Hecke  - pastoor van 1610 tot 1613
 • Joris Ramault - pastoor van 1613 tot 1621
 • Jacob Nieulandt - pastoor van 1621 tot 1642
 • Aegidius Blomme - pastoor van 1642 tot 1647
 • Joos de Brouwere - pastoor van 1649 tot 1653
 • Jakobus Heyndrix - pastoor van 1658 tot 1670
 • August Hardevuyst - pastoor van 1670 tot 1672
 • Fredericus Swaene - pastoor van 1675 tot 1676
 • Jacobus Belleynck - pastoor van 1676 tot 1678
 • J.-B. Franque - pastoor van 1678 tot 1685
 • Angelus Moens - pastoor van 1685 tot 1690
 • Petrus Deyrickx - pastoor van 1690 tot 1691
 • August Moens - pastoor van 1691 tot 1692
 • Michael Portier - pastoor van 1692 tot 1704
 • J.B. Reypkins - pastoor van 1704 tot 1705
 • Frederik Canipel - pastoor van 1706 tot 1724
 • Joannes Boudin - pastoor van 1724 tot 1730
 • Petrus Rybens - pastoor van 1730 tot 1731
 • Evrard de Vree - pastoor van 1731 tot 1737
 • Remigius Duret - pastoor van 1737 tot 1751
 • Thomas Vroome - pastoor van 1751 tot 1797
 • Petrus Arnoldus Denecker - pastoor van 1797 tot 1818
 • Everemondus (J.-B.) Nonckle - pastoor van 1818 tot 1838
 • Constantinus Ameye - pastoor van 1838 tot 1852
 • Franciscus Vandemeulebroucke - pastoor van 1852 tot 1853
 • Augustinus Van Hee - pastoor van 1853 tot 1858
 • Joannes Baptista Coopman - pastoor van 1858 tot 1868
 • Jacobus Van Daele - pastoor van 1868 tot 1893
 • Petrus Dewitte - pastoor van 1893 tot 1901
 • Richard Sansens - pastoor van 1901 tot 1910
 • Emiel De Jonghe - pastoor van 1910 tot 1914
 • René Dupont - pastoor van 1920 tot 1922
 • Jozef Vanden Abeele - pastoor van 1922-1924
 • Arthur De Brie - pastoor van 1924 tot 1936
 • Edward-Jozef Sanders - pastoor van 1936 tot 1957
 • Albert Verstraete - pastoor van 1957 tot 1967
 • Maurits Deleye - pastoor van 1967 tot 1972
 • Henri Vanhoutte - pastoor van 1972 - 1979
 • Raf Dely - pastoor van 1979 tot 1987
 • Norbert Lagast - pastoor van 1987 tot 1997
 • Gilbert Bacquaert - pastoor van 1997 tot 2008 (overlijden)
 • Albert De Vloo - pastoor van 2008 tot....

Bron :  'Uit het rijke verleden van Sint-Joris' door E.H. Henri Vanhoutte (1974) -