Hierbij doe ik een oproep tot iedereen om deze rubriek te helpen aanvullen - deze omvat de namen van de boerderijen van Sint-Joris met hun opeenvolgende uitbaters/eigenaars.

 • Uit een 17-de eeuwse studie van annalist P. Heinderijcx bleek dat Sint-Joris een landbouwstreek is, "het zijn vande beste landen van Veurneambacht."

De eerste statistieken omtrent de verspreiding van de boerderijen dateren van 1697 en werden opgemaakt door Anthone van Uutterecht, hoofdman van Sint-Joris . Hij was zelf landbouwer en daardoor zijn we overtuigd dat de gegevens betrouwbaar zijn.


In 1697 telde Sint-Joris 15 hofsteden, waarvan er 2 verlaten waren.
Na 1845 tellen we 13 grote en 2 kleine hoeven. [7 Hoeves bevonden zich aan de rechterijzerdijk, 6 aan de linkerijzerdijk en nog 2 kleinere hofstedes (van de We Arthur Inghelbrecht en Maes Charles) ]
In 1914 telden we 13 grote hoeven en 5 kleine (na WOI kwamen er niet minder dan 15 hoeves bij !)
In 1952 waren er 20 grote hoeven en 13 kleine .

 • Een tweede bron van inlichtingen wordt ons verschaft door de Atlas der Buurtwegen, opgemaakt in uitvoering van de wet van 1841, en door het kadastraal plan van de gemeente van 1845.
  Op genoemde kaarten tellen we 13 grote en 2 kleine hoeven.

Rechterijzerdijk : 7 hofsteden – bewoond door :

Voor 1914  - Na WOI -  Opmerkingen
1. Portier Emiel - Dezaeyer Pieter -
2. Portier Aloïs -  Mattelin August -
3. Tavernier Karel - Slembrouck Gaston -
4. Vandevelde Ch.-  Vandevelde André Deze hofstede noemt de Rode Poort
5. Ryckewaert Hypoliet - Meul Alfons -
6. Verstegen Lodewijk - Werd na 1918 verplaatst = huidige hofstede E. Jacobs
7. Denecker Ernest - Werd na 1918 verplaatst = huidige hofstede Ch. Meul

Linkerijzerdijk : 6 hofsteden – bewoond woor :

Voor 1914  - Na WOI - Opmerkingen
1. Titeljon Jerome - Beyne Louis -
2. Mus Henri - Hillewaere Kamiel = ferme les canards
3. Defever Cyriel - Pruvost Kamiel = ter stille
4. Loones Victor - Loones Aimé = Violette
5. Hoornaert Aloïs - Lammerant Marcel -
6. Verbrugge Frans - Verbrugge kinders -

Benevens de vermelde hoeven trof men in 1845 twee kleinere hofsteden aan :

1. Esther Cerinimus - We. Inghelbrecht Arthur
2. Maes Charles - Maes Charles

Op hetzelfde plan tellen we daarnaast 15 woningen, waarvan de meesten waarschijnlijk door landbouwarbeiders betrokken waren.
Tussen 1845 en 1914 nam het aantal kleine hofsteden (- 5 ha) met drie eenheden toe :

1. Theunynck Karel - Theunynck Henri
2. Gheeraert Kamiel - Verbrugge Leopold
3. Defever Victor - We. Houpelyne

Na de eerste wereldoorlog ging de verkaveling van gronden verder.  Verschillende nieuwe hofsteden werden gebouwd.


 

Hieronder vindt u een lijst met de nog gekende hoeves :

1. De Violette - Violettestraat

De oudste datering van de hoeve 'de Violette' vinden we terug op een kaart van het kaartenboek Lowys de Bersacques uit 1653 (Rekeningen Ten Duinen, 172). Dit boek is terug te vinden in het Archief van het Seminarie te Brugge.

Voor 1914 stond de boerderij in de linkerhoek van de weide links van het huidig woonhuis. Door de grote ravage van WO I werd beslist in 1920 de boerderij herop te bouwen op de huidige hofplaats.

  • Loones Victor, zoon van Franciscus en Florizoone Amelia (° 28/09/1847 Oostduinkerke) huwde te Oostduinkerke op 25/10/1882 met Torreele Justine (° 13/08/1854 Oostduinkerke) In 1894 verhuisden ze van hun boerderij te Oostduinkerke naar de hoeve de Violette. Uiteindelijk moesten ze in 1914 de hoeve verlaten door WO I.
  • Loones Aimé, zoon van Victor (° 13/05/1897 Sint-Joris a/Yzer - + 19/08/1973 Oostende) - Huwde op 19/05/1926 te Stuivekenskerke met Peelman Mathilde (° 12/04/1903 Heusden-Gent - + 05/02/1964 Nieuwpoort). Aimé bouwde de Violette terug op in 1920 en zou er blijven tot 1962. Zijn zoon nam vanaf dan de boerderij over.
  • Loones Gentil, zoon van Aimé (° 29/06/1927 Sint-Joris a/Yzer - + 16/02/2004 Sint-Joris a/Yzer) huwde op 15/09/1953 te Nieuwpoort met zijn grote jeugdliefde Augustyn-Verbrugge Angeline (° 18/10/1928 - + 21/06/1987 Oostende). In oktober 1962 nam hij de hoeve over van zijn vader Aimé Loones.  Na het overlijden van Gentil werd de hoeve verkocht.
  • Rudi Swinnen (2005 -)


2. Hoeve familie Loones - Schoorbakkestraat - Transportbedrijf 'De Trekvogel'

Deze hoeve werd gebouwd na de eerste Wereldoorlog.

  • Loones Emiel ( neef van Loones Aimé, van de hoeve de Violette) & Dumon Alida
  • Loones Maria & Vansteenland Gentiel (dochter van Emiel )
  • Loones Florent & Vansteenland Maria (na overlijden van Gentiel, is broer Florent op de boerderij gekomen)
  • Loones Roger en zoon Loones Peter

3. Ter Stille - Schoorbakkestraat - Hoevetoerisme

  • Hoornaert Aloïs
  • Lammerant Marcel & Alice( -1967)
  • Stroo Gilbert & Sesier Marie-Rose (1967- )

4. Hoeve Ter Styllen - Schoorbakkestraat - Paardenpension

  • Defever Cyriel
  • Clarysse René & Roelens Emma
  • Provost & Vanoverschelde Romanie
  • Pruvost Kamiel & Martha
  • Pruvost Maria & Buysse Marc

5. Hoeve familie Mattelin - Brugse Steenweg


Boerderij brandde af na gasontploffing

  • Pitteljon Jerome
  • Beyne Louis & Alice
  • Beyne Margriet (dochter van Louis) & Mattelin Pierre (zoon Mattelin August)

 6. Hoeve familie Maes - Brugse steenweg

Bestaat zeker al sedert 1845 als kleinere hoeve . Voor WOI was hier ook het gemeentehuis ondergebracht.

  • Maes Charles
  • Maes Charles
  • Kinderen Maes

7. Eendenhof / Ferme des Canards - Brugsesteenweg - Catwalk Horse Team

  • Mus Henri
  • Hillewaere Henri & Averyn
  • Hillewaere Camiel & Elvira Willem
  • Hillewaere Willy & Loones Monique
  • Detry Stephan

8. Sint-Joris Paard - herberg/boerderij - Brugse Steenweg

  • Esther Cerinius
  • Inghelbrecht Arthur &
  • Inghelbrecht Gerard &

 9.

  • Meul Charles
  • Meul Florent (zoon van Charles) en Hilda

 10. Laagland

Deze boerderij werd gebouwd na WOI op grond van de familie Vandevelde.

  • Stroo Cyriel & Alice Vanoverschelde
  • Stroo Simon (zoon van Cyriel) & Slembrouck Yvonne

11. Sint-Jorishof (vroeger Ferme Versteck)

  • Bulcke Gerard
  • Bulcke   (dochter Gerard)

 

 


12.   Klein Nieuwlandpolderhof (vroeger Ft Ruïné)

  • Willem Maurice & Ramboer Yvonne (Willem is de broer van Elvira Willem die gehuwd was met Hillewaere Camiel)
  • Defruyt Lucien (1957-1990)
  • Defruyt Geert & Vanhee Dorine (1990 - )

13.

  • Portier Aloïs & Leonie
  • Mattelin August & Irma Vanderghote
  • Mattelin André & Godelieve Devreese
  • Mattelin Stefaan

 

14. Rode Poort

  • Vandevelde Michiel (°30/09/1721 in Booitshoeke). Hij trouwde, 27 jaar oud, in 1748 met Godelieve Victoria Provoost (°30/08/1719 in Oudekapelle). Zij was de weduwe van Pieter François Ketelers (+06/05/1747). Pieter François en Victoria boerden op de Roode Poort. Michiel Vandevelde was landbouwer, hooftman en kerkmeester. Hij overleed op 23/02/1777 in Sint-Joris. Godelieve Victoria is overleden op 03/02/1802 in Diksmuide.
  • Vandevelde Joannes Franciscus Eugenius (°14/11/1752 in Sint-Joris ; +10/03/1800 in Sint-Joris), zoon van Michiel en Godelieve Victoria. Hij huwde met Anne Therese Zwaenepoel (°1759 in Zoutenaaie ; + 17/12/1832 in Nieuwpoort).
  • Vandevelde Henricus Josephus (°23/05/1791 in Sint-Joris; + 25/10/1870 in Nieuwpoort), zoon van Joannes Franciscus Eugenius Vandevelde en Anne Therese Zwaenepoel. Hij trouwde op 03/04/1826 in Ramskapelle met Isabella Rosalia Jonckheere (°10/06/1805 in Ramskapelle ; +21/04/1827 in Sint-Joris).Henricus Josephus hertrouwde op 26/10/1835 in Schore met Sophia Christina Vandamme (°03/12/1810 te Schore).
  • Vandevelde Carolus Ludovicus (°06/05/1844 in Sint-Joris), zoon van Henricus Josephus en Sophia Christina Vandamme. Carolus Ludovicus is overleden in 1907. Hij huwde met Amelia Feys (°1849 in Sint-Rijkers ; + 1924). Beiden zijn begraven in Sint-Joris.
  • Vandevelde Cyrille Emile (°30/01/1878 in Sint-Joris), zoon van Carolus en Amelia. Hij is overleden op 29/05/1973 in Ramskapelle. Hij huwde met Alice Broucke (°19/05/1882 in Eernegem ; + 01/03/1967 in Ramskapelle).
  • De volgende Vandevelde was mijn vader André Jules Marie Vandevelde (°26/07/1911 in Sint-Joris). Hij huwde Alice Kerckhof (°24/08/1920 in Stalhille ; +24/11/1992 in Oostende).
  • De huidige landbouwer van de Roode Poort is mijn broer Charles Vandevelde, gehuwd met Lieve Vanwalleghem.
   (auteur M-Christine Vandevelde)

15.

  • Ryckewaert Hyppoliet
  • Meul Alfons
  • Meul Gilbert & Paula Dieleman
  • Meul Johan & Ria Coolaert

 

16.

  • Portier Emiel
  • Dezaeyer August & Sarrazijn Louise
  • Dezaeyer Pieter & Hubrecht Irma
  • Dezaeyer André & Houthoofd Marcella

 

17.

  • Tavernier Karel
  • Slembrouck Gaston & Rabaey Maria
  • Slembrouck Pierre & Houthoofd Andrea

18.

Deze hoeve werd na 1918 verplaatst naar de hofstede van E. Jacobs

  • Verstegen Lodewijk

 


 

19.

Deze hoeve werd na 1918 verplaatst naar de hofstede van Ch. Meul

  • Denecker Ernest


20. Verbrugges doeningsje - Brugsesteenweg

Deze hoeve noemde oorspronkelijk ‘den kalkoven’.

  • Op notarisakten is terug te vinden dat de eigenaar ene Frans De Jaegher was. Zijn echtgenote noemde Xaveria Van De Casteele.
  • Na hun overlijden werd deze eigendom toegewezen aan hun zoon Louis De Jaeger, die rijksveearts en grondbezittter was, wonende te Nieuwpoort.
  • De hoeve werd (onder Frans De Jaeger) uitgebaat door Hendrik Verbrugge en zijn vrouw Anne-Marie le Roy. Bij akte van 17 april 1855, verleden bij Meester Désiré De Brauwere werden zij de eigenaars.
  • Na het overlijden van Hendrik en zijn vrouw Anne-Marie le Roy, werd de boerderij toebedeeld aan zoon Frans Verbrugge en z’n vrouw Sophia-Rosalia Legein (dochter van burgemeester Ludovicus Legein).
  • Na hun overlijden baatten de Kinders Verbrugge de boerderij verder uit. Tot de laatste thuiswonende Verbrugge overleed.
   Er werd overgegaan tot een openbare verkoop op 31-10-1968.
  • Het hofstedeke werd toegewezen aan mevrouw Jeanne-Madeleine Claeyssens (van ‘les Pommiers)
  • Na het overlijden van Mevr. Claeyssens werd in 1981 alles toegewezen aan haar zoon Michel Moens. Die zou het later verkopen.
  • Uiteindelijk werd op 6 juni 1984, Johan Vandewynckel de nieuwe eigenaar.